Siemens Sp. z o.o.

POLEN

Bedrijfstak

 • Laboratoriumreagentia
 • Instrumentarium voor tomografie
 • Röntgenapparatuur
 • Analysatoren
 • Medische apparatuur
 • Reagentia voor bloedanalyse
 • Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
 • Reparatie en onderhoud van röntgenuitrusting
 • Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie
 • Kernspinresonantie-uitrusting
 • Instrumenten voor angiografie
 • Reagentia en contraststoffen
 • Laboratoriumpipetten en toebehoren
 • Chemische reagentia
 • Echograaf
 • Biochemische analysatoren
 • Apparatuur voor digitale angiografie
 • Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
 • Reparatie en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting
 • Instrumenten voor mammografie
 • Glaswerk voor laboratoria
 • Medische instrumenten
 • Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
 • Reageerbuisjes
 • Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
 • Bloedanalysatoren
 • Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
 • Röntgenontwikkelingsapparaten
 • Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
 • Reparatie- en onderhoudsdiensten
 • Gammacamera's
 • Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
 • Unit voor magnetische resonantie
 • Reageerstrips
 • Diverse medische instrumenten en producten
 • Medische software
 • Apparatuur voor angiocardiografie
 • Bouwwerkzaamheden
 • Pipetten
 • Pipet-tips
 • Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
 • Reagentia voor elektroforese
 • Laboratoriumcentrifuges en toebehoren
 • Defibrillator
 • Hematologieanalysatoren
 • Installatie van medische uitrusting
 • Diagnostische agentia
 • Immunoassay-analysatoren
 • Röntgentafel
 • Revisie- en opknapwerkzaamheden
 • Computertomografiescanners
 • Maken van bouwkundige ontwerpen
 • Infuuspompen
 • Meettransformator
 • Magnetischeresonantiescanners
 • Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
 • Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
 • Diagnostische benodigdheden
 • Meubilair voor medische doeleinden
 • Delen van gasturbines
 • Instrumentarium voor radiodiagnostiek
 • Onderhouds- en reparatiediensten voor software
 • Instrumentarium voor OK
 • Patiëntenbewakingssysteem
 • Endoscopen
 • Isotopische reagentia
 • Röntgenwerkstations
 • Instrumentarium voor röntgentherapie
 • Software-implementatiediensten
 • Installatiewerkzaamheden in de bouw
 • Overige niet-therapeutische middelen
 • Gebouwen voor de gezondheidszorg
 • Bouwen van gebouwen
 • Afwerking van gebouwen
 • Radio-isotopen
 • Bouwrijp maken van terreinen
 • Instrumentarium voor elektrocardiografie
 • Medische en laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten, horloges en klokken, farmaceutische en aanverwante verbruiksartikelen
 • Controle- en testapparatuur
 • Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten
 • Transformatoren
 • Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
 • Diensten voor het aflezen van meters
 • Verbouwingswerkzaamheden
 • Bouwen van onderzoekkamer voor diagnostische doeleinden
 • Telecommunicatiesysteem
 • Computeruitrusting en -benodigdheden
 • Instrumenten voor radiografie
 • Operatietafels
 • Instrumenten- en besturingsuitrusting
 • Verwarming van bloed en vloeistoffen
 • Operatielampen
 • Systeem- en ondersteuningsdiensten
 • Unit voor elektrochirurgie
 • Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
 • Computersystemen
 • Software en informatiesystemen
 • Diverse medische instrumenten
 • Kredietverlening
 • Medische computeruitrusting
 • Stroomonderbrekers
 • Anesthesie en recovery
 • Diverse geneesmiddelen
 • Telecommunicatie-uitrusting
 • Instrumenten voor anesthesie
 • Bladen
 • Automatische kaartjesverkoop
 • Bedden met verstelmotor
 • Schilderwerk en beglazing
 • Instrumentarium voor immunoanalyse
 • Softwareconfiguratiediensten
 • Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
 • Hartbewakingssysteem
 • Microscopen
 • Röntgenfluoroscopieapparaten
 • Diagnostisch instrumentarium
 • Diagnosesets
 • Diagnosesystemen
 • Medische sets
 • Hartkleppen
 • Echocardiografen
 • Canules
 • Cytometers
 • Thermografen
 • Technische ontwerpdiensten
 • Medische verbruiksartikelen
 • Redundant Array of Independent Disk (RAID)
 • Bouwen van catheterruimte
 • Koelkasten
 • Lineaire versnellers
 • Pleisterwerk
 • Angiografieruimte
 • Sloopwerkzaamheden
 • Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
 • Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
 • Beeldvormings- en archiefsysteem
 • Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
 • Systeemondersteuningsdiensten
 • UNIX of gelijkveerdige servers
 • Tegelwerk
 • Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
 • Chemieanalysatoren
 • Parkeermeters
 • Medische oplossingen
 • Internetnetwerk
 • Databasesystemen
 • Pipettenstandaards
 • Installatiediensten voor beeldapparatuur
 • Besturingssystemen
 • Analytische of wetenschappelijke software
 • Ultrageluidsinstrumentarium voor diagnostische doeleinden
 • Televisie- en audiovisuele uitrusting
 • Ademhalingsmonitoren
 • Opleidingsdiensten
 • Netwerkinfrastructuur
 • Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
 • Instrumentarium voor gastherapie en beademing
 • Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen
 • Diensten voor medisch onderwijs
 • Apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen
 • Diverse datarecorders
 • Elektronische detectieapparatuur
 • Koel- en diepvriesuitrusting
 • Centraal bewakingsstation
 • Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
 • Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
 • Chipkaarten
 • Elektromyografen
 • Delen van turbines
 • Apparatuur voor hemodialyse
 • Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
 • Verdeeltransformatoren
 • Gespecialiseerd ontwerpen
 • Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
 • Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
 • Kaartjesafstempelmachines
 • Diverse chemische producten
 • Onderwijsuitrusting
 • Technische inspectiediensten
 • Instrumentarium voor anesthesie
 • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 • Couveuses
 • Slaapmatjes
 • Viscosimeters
 • Diepvriezers
 • Consoles
 • Beschermende kleding voor kernenergie en straling
 • Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming
 • Personeelsopleidingsdiensten
 • Diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie
 • OK-instrumenten
 • Hart-longmachine
 • Overige therapeutische middelen
 • Intraveneuze vloeistoffen
 • Werkstations
 • Opleggers
 • Personal computers
 • Magnetische of optische leeseenheden
 • Optische leeseenheden
 • Diensten voor ontwikkeling van databasesoftware
 • Gebitsröntgen
 • Markeerstiften
 • Diverse transportmiddelen en onderdelen
 • Installeren van brandalarmsystemen
 • Installeren van inbraakalarmsystemen
 • Lastschakelaar
 • Computerterminals
 • Beeldschermen
 • Infusieartikelen
 • Operatiehandschoenen
 • Vitaminen
 • Producten voor parenterale voeding
 • Injecteerbare oplossingen
 • Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
 • Diverse technische dienstverlening
 • Printers en plotters
 • Onderhoud en reparatie van kaartjesautomaten
 • Installatiediensten voor apparatuur voor radiotherapie
 • Bouwen van industriegebouwen
 • Computerapparatuur
 • Stoomturbines
 • Werkzaamheden voor spoorseinen
 • Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
 • Elektrothermische toestellen
 • Computernetwerkdiensten
 • Bedrijfsanalyseadviezen
 • Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
 • Installatie van video-uitrusting
 • Immunoglobulinen
 • Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
 • Antiserums
 • Microbiologische kweken
 • Videobewakingsuitrusting
 • Advies over software-integratie
 • Diverse onderdelen
 • Kernspinresonantiescanners
 • Systeem voor draadloze telecommunicatie
 • Computers en printers
 • Scintigrafie-instrumenten
 • Materiaal voor oogheelkunde
 • Reagentia voor urologie
 • Reparatie en onderhoud van rollend materieel
 • Technisch advies op het gebied van architectuur, werktuigbouw, bouw, en dergelijke
 • Systeemsoftware
 • Systeem voor röntgendiagnostiek
 • Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
 • Veiligheidssystemen
 • Telefooncentrales
 • Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie
 • Reparatie en onderhoud van machines
 • Diensten op het gebied van architectuur, werktuigbouw, bouw, recht, boekhouding en andere professionele dienstverlening
 • Naalden voor medisch gebruik
 • Vasculaire protheses
 • Reparatie, onderhoud en installatie
 • Apparatuur voor hartchirurgie
 • Katheters
 • Scalpels en mesjes
 • Operatietechniek
 • Chirurgische instrumenten
 • Hartprotheses
 • Diverse diensten
 • Locomotieven
 • Onderhoud en reparatie van software voor informatietechnologie
 • Reparatie en onderhoud van locomotieven
 • Wisselrichters
 • Besturings- en controlesysteem
 • Plaatsen van wegsignalisatie
 • Computerbesturingssysteem
 • Advies over software
 • Onderhoud van software
 • Opleidingscursussen voor computergebruik
 • Schudapparaten en toebehoren
 • Stroomverdelingskabels
 • Laagspanningskabel
 • Diverse software en computersystemen
 • Kantoormeubilair
 • Professionele dienstverlening in verband met computers
 • Technische computerondersteuningsdiensten
 • Machines en toestellen voor testen en meten
 • Diverse computeruitrusting
 • Autoclaven
 • Upgraden van telefoonschakeluitrusting
 • LAN-diensten
 • Farmaceutische artikelen
 • Urinezakjes
 • Lampen voor operatiekamers
 • Apparatuur voor anesthesie en reanimatie
 • Apparatuur voor hartondersteuning
 • Glas
 • Onderhoud van verkeerslichten
 • Ethylalcohol
 • Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek
 • Servers
 • Medische-informatiesystemen
 • Instrumentarium voor urologisch onderzoek
 • Exploitatie van parkeerterreinen
 • Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
 • Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
 • Hechtkrammen
 • Netwerkcomponenten
 • Netwerkrouters
 • Datatransmissiekabel
 • Communicatiekabels
 • Software upgrade
 • Verdeelkasten
 • Ziekenhuisbedden
 • Glasvezelkabels
 • Telefoonkabels
 • Middenspanningskabels
 • Signaalkabels
 • Coaxkabel
 • Telecommunicatiekabel
 • Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels
 • Koelkasten en diepvriezers
 • Hospitaalbedden
 • Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
 • Medische tafels
 • Rolstoelen
 • Apparatuur en instrumentarium voor infuus
 • Instrumentarium voor anesthesie en reanimatie
 • Gas-wasfles
 • Lichtgevoelig, warmtegevoelig of thermografisch papier en karton
 • Installatie van turbines
 • Benodigdheden voor meervoudig gebruik
 • Medicinale beademingsapparatuur
 • Netwerkservers

Contact

Postadres

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Polen

Telefoon: +48 228708079

Fax: +48 228708090